Dalit ng Paglaya

 

Inang Pilipinas, ako’y patawarin mo

Nang dahil sa akin, tuloy ang pagtangis mo

Buong buhay ko’y naisip puro sarili

lamang ang mahalaga at dapat pinipili.

 

Inang Pilipinas, ako ay nabihag

Ng sistemang nangakong ikaw ay tatatag

Ngunit ano na ang nangyari sa iyo?

Ikaw ay binusabos, binastos, at ginago.

 

Ang iyong mga manggagawa at magsasaka

Ay pinahihirapan ng mga kapitalista

Ito ay gawain sa ngalan raw ng ekonomiya

Ngunit ang totoo’y sa kanila lamang bulsa.

 

Ang mga manggagawa ay naghihirap

Nagbabayo, nagbabatak, para sa konting sarap

Ng perang kakarampot at kadalasa’y binabarat

Ni pambili ng bigas ay hindi pa rin sapat.

 

Siyang tunay ang pambubusabos

Pang-aalipusta at pambabastos

Sa mga manggagawa at magsasaka

Na siyang haligi ng ating ekonomiya.

 

Siya mo ring tinatangis ang iyong gobyerno

Na wala nang ginawa kundi ibenta tayo

Sa mga korporasyon, kapitalista, at negosyante

At mangkamal ng pera parang tunay na buwitre.

 

Inang Pilipinas ako’y naging bahagi

Ng sistemang kadala-dalamhati

Ngunit ako’y nagising, namulat, naupos

Nang makita na lahat ito’y pambubusabos

 

Inang Pilipinas, ikaw nga ay gumising na

Tulad ng magsasakang wala pang araw ay gising na

Ika’y maghanda, makialam, makibaka

Sa pang-aabuso ng sistemang imperyalista.

 

Tayo ay lalaban para sa tunay na kalayaan

Ng pag-iisip, ng paggawa, at ng sambayanan

Tayo’y magbalikwas, ipakita ang dismaya

Sa sistemang pyudal, kolonyal, at burukrata.

 

Ngayon na ang panahon upang angkinin

Ang lupang ito para sa mamamayan

Ang yaman ng bayan ay dapat mapasa’tin

Ang lahat ng balakid, ating hahawiin.

 

Inang Pilipinas, sana’y kasama ka

Sa pakikipaglaban para sa tunay demokrasya

Tayo’y sisigaw nang buong lakas

Sisikat na ang mapulang bukas!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s