Awit ng Tagumpay

One of my favorite songs in the national democratic movement.

Kahit kay haba ng lalakbayin
Daang tag-araw man ang humagupit
Kahit ilang libong tag-ulan ang sumapit
Hinding-hindi tayo titigil
Dahil mithi nati’y palayain
Bawat isa sa pagkaalipin
Sa gitna man ng gutom, kahirapa’t pasakit
Hinding-hindi tayo susuko

Kahit na may bagyo, kahit na may unos,
Kahit may libu-libong kaaway
Kahit na magapi at isa ang matira
Sa ating dakilang hanay,
Tayong manggagawa at magsasaka
Sambayanan ay muling babangon!
Ipagtatagumpay ang bawat labanan
Sa buong daigdig!

Kahit hadlangan ng libong armas,
Ang ating hukbo ay hindi aatras!
Lakas ng masa ang ating sandigan
Saan mang laranga’t digmaan

Ipagtatagumpay ang bawat labanan
Sa buong daigdig!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s